Orodovníčka v neriešiteľných situáciách

Mnohí ju prosia o navrátenie zdravia; iní ju žiadajú o radu vo svojich časných záležitostiach; niektorí, ktorí boli vo viere ľahostajní, hľadali jej poučenie; a ďalší na ňu so slzami v očiach a na kolenách naliehali, aby prosila Boha, aby ich vyslobodil z ich utrpenia a trápenia. Mnohým chorým sa prinavrátilo dokonalé zdravie. Dočasné ťažkosti im pomohla vyriešiť jej rozvážna rada. Na jej príhovor sa zmierili hnevníci .
V rozvadených rodinách bol obnovený pokoj. Prosme ju aj my !!!

ĽUDÍ, KTORÍ SA UŽ ZÚČASTNILI KAMPANE NA PODPORU ÚCTY K SV. RITE – PRIDAJ SA AJ TY!

„Majte nádej. Dôverujte
Bohu. Zabudnite na veci,
ktoré sú za vami, a natiahnite
sa k veciam, ktoré sú pre vami.“

(Sv. Rita)

KORUNKU K SVÄTEJ RITE SA MODLÍME TÝMTO SPÔSOBOM:


(pre súkromnú potrebu)

Ja si myslím, že každý kto ju dôverne prosí, má s ňou skúsenosť a ona vyprosí, ak je to Božia vôľa. Sv. Rita rada vypočuje dôverné prosby. Buďte požehnaní a dôverujte jej a ona určite bude za vás orodovať.

Anna

Každý robíme chyby, každý padne. Po rozvode a pokání som sa modlil k sv. Rite, keď cesta za sviatostným životom bola zavretá – dá sa povedať – cesta nemožná. Sv. Rita pomohla, súd uznal dôvody, s Božou pomocou pokračujeme ďalej.

Peter

Bola pri mne, keď sa mi zmenil život. Bol to zázrak ako celý život. Sv. Rita, ďakujem ti za pomoc, za tvoju lásku. Prosím, pomáhaj nám šíriť tvoju lásku a lásku nášho ocka i naďalej. Ďakujem ti.

Mária

Áno môžem potvrdiť že moje modlitby k sv. Rite boli vypočuté a na jej orodovanie aj splnené.

Ján

v balíku, ktorý posielame
na vašu adresu, nájdete:

Objednávam si publikáciu „Svätá Rita — patrónka v beznádejných
situáciách“ spolu s obrazom svätej a korunkou v počte 1 kus


Potvrdzujem že všetky vyššie uvedené údaje sú pravdivé a súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov. **** Povinné pole

** Príspevok je dobrovoľným darom na pokrytie nákladov spojených s výrobou a distribúciou objednávaných materiálov.

*** Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom Nadácia Slovakia Christiana (IČO 50468332) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania správy z príslušného e-mailu na adresu nadacia@slovakiachristiana.sk. Všetky Vaše práva v zmysle slovenských zákonov aj nariadenia GDPR budú zachované.

Viac informácií o kampaniach Nadácie Slovakia Christiana na tel. čísle: (+421) 02 / 222 000 63 (po-pia 8.30-16.00 hod.)